SPT arkiv och register

Ledare i Svensk Pastoraltidskrift

(Kyrklig dokumentation återpublicerar här med Kyrkligt forums tillstånd ledarna från tidningen. Arkivet kommer succesivt att fyllas på)

2021


2020

2019


artikelregister