SPT arkiv och register

Ledare i Svensk Pastoraltidskrift

(Kyrklig dokumentation återpublicerar här med Kyrkligt forums tillstånd ledarna från tidningen t.o.m. 2021. För 2022 och framåt hänvisar vi till SPT:s nya hemsida. Registren kommer dock att publiceras årligen som tidigare.)

2021


2020

2019


Artikelregister