Kyrkans ämbete

Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete

Kyrka Ämbete Enhet 1993

Enhet i mångfald

Ett läroämbete

Utköpen av präster

Ärkebeskop Antje Jackeléns brev till Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland

  • Brevet och biskopsmötets beslut. Biskopsmötet beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2016 att uppdra åt ärkebiskopen att skriva ett brev till ärkebiskop Janis Vangas med anledning av lettiska kyrkans beslut att endast män fortsättningsvis kan vigas till präster (2016-12-14)

Kyrkomöte, läroämbete, demokrati

The office of bishop