Kyrklig samlings digitala seminarier

Kyrklig samling började våren 2021 att ordna digitala seminarier. Efter hand kommer inledningar och i vissa fall sammanfattningar av seminarierna att publiceras här.

  • Kjell O. Lejons uppmärksammade artikel om Korstågens historiska sammanhang som låg till grund för hans miniföreläsning vid seminariet den 13 april 2021 kan läsas här. (2021-04-13)
  • Niklas Adell: sammanfattning från seminarierna Reformismens väg – om socialdemokratin och kyrkan (februari -mars 2021)
  • Björn Fyrlunds inledning till seminariet om Bethelbekännelsen kan läsas här. (2021-08-03)
  • Björn Fyrlunds inledning till seminariet om religionsteologi där Jakob Wiréns bok Att ge plats för den andre behandlades kan läsas här.
    (2021-08-31)