Kyrklig samlings digitala seminarier

Kyrklig samling började under året 2021 att ordna digitala seminarier. Vissa inledningar och sammanfattningar publiceras här på Kyrklig dokumentation. Det tidigare aviserade seminariet i december har skjutits till 2022.

  • Dag Sandahls inledning till seminariet om MTD regionen kan läsas här. (2021-11-10)
  • Björn Fyrlunds inledning till seminariet om religionsteologi där Jakob Wiréns bok Att ge plats för den andre behandlades kan läsas här. (2021-08-31)
  • Björn Fyrlunds inledning till seminariet om Bethelbekännelsen kan läsas här. (2021-08-03)Kjell O. Lejons uppmärksammade artikel om Korstågens historiska sammanhang som låg till grund för hans miniföreläsning vid seminariet den 13 april 2021 kan läsas här. (2021-04-13)
  • Niklas Adell: sammanfattning från seminarierna Reformismens väg – om socialdemokratin och kyrkan (februari -mars 2021)