Kyrklig samlings digitala seminarier

Kyrklig samling började under året 2021 att ordna digitala seminarier. Vissa inledningar och sammanfattningar publiceras här på Kyrklig dokumentation.
Underlag till tidigare seminarier:

 • Livets början och livets slut
  Kyrklig samlings ordade den 8 februari 2024 ett zoom-seminarium om brevet från Svenska kyrkans biskopar till präster och diakoner med titeln ”Livets början och livets slut – ett redskap för orientering i etiska vägval.” Docent Gert Nilsson och teol.dr Björn Fyrlund inledde samariet med att reflektera över och kommentera brevets innehåll.
  Gert Nilsson
  Björn Fyrlund
  (2024-02-10)
 • Pyspunka – stordriftens konsekvenser
  Erik Keijsers inledning till seminariet om konsekvenserna av att Svenska kyrkan organiseras i allt större enheter kan läsas här. Den underliggande rapporten ”Pyspunka” kan läsas här. (2002-02-22)
 • MTD religion
  Dag Sandahls inledning till seminariet om MTD religionen kan läsas här. (2021-11-10)
 • Att ge plats för den andre
  Björn Fyrlunds inledning till seminariet om religionsteologi där Jakob Wiréns bok Att ge plats för den andre behandlades kan läsas här. (2021-08-31)
 • Bethelbekännelsen
  Björn Fyrlunds inledning till seminariet om Bethelbekännelsen kan läsas här. (2021-08-03)
 • Korstågens historiska sammanhang
  Kjell O. Lejons uppmärksammade artikel om Korstågens historiska sammanhang som låg till grund för hans miniföreläsning vid seminariet den 13 april 2021 kan läsas här. (2021-04-13)
 • Refomismens väg
  Niklas Adell: sammanfattning från seminarierna Reformismens väg – om socialdemokratin och kyrkan (februari -mars 2021)