Resursmaterial

Scripturas böcker på engelska, swahili, ryska m.m

Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA har i många år förmedlat uppbyggelselitteratur och resurser för teologisk utbildning till Afrika och Östeuropa. I ett stort projekt har hittills 36 titlar digitaliserats och finns att ladda ner utan kostnad i PDF-format på deras hemsida på engelska, swahili, ryska och amhariska.
(2022-11-03)

Bön för Ukraina

St Elisabets församling i Belfast på Nord Irland har sammanställt ett blad med böner för Ukraina som delas ut till alla gudstjänstfirare. Niklas Adell har översatt bönerna till svenska. Under en ny kategori Resursmaterial kommer Kyrklig dokumentation att publicera material av detta slag i urval.
(2022-05-10)

JESUS

Symboliken i högmässan