Historiskt

 • En ungdomsväckelse på 1970-talet. Prosten Anders Reinholdsson berättar i denna utförliga artikel om en ungdomsväckelse som drog fram i Mark och Kinds kontrakt i Göteborgs stift på 1970-talet. Fruktera av denna väckelse är fortfarande märkbara. Många ungdomar som då greps av väckelsen kan nu glädja sig att fira gudstjänst med sina barn och barnbarn i många församlingar, t.ex i Hyssna och Örby för att nämna några. Det är en spännande exempel på hur tron kan traderas över generationerna där Guds ord och Andens möjligheter får stå i centrum. (2023-12-04)
 • När Kyrkliga Förbundet bildades 1923 gick Artur Enberg, (1888-1944) då riksdagsman för Socialdemokraterna och senare ecklesiastikminister, till våldsamt angrepp och hävdade ”att den nya kyrkliga kamp¬organisationen förtjänar endast löje och förakt.” I en artikel i tidningen Arbetet menar han att ”Skilsmässan mellan stat och kyrka bör alltså icke ske förrän skolan gjorts konfessionslös och de teologiska fakulteternas omläggning på klart vetenskaplig grund medfört en ny prästgeneration, som i folkförkunnelsen rensat upp i den vildvuxna flora av grov obscurantism och vidskepelse.” Läs ordväxlingen här (2023-10-11)
 • Sune Garmo, Rättvik, född 1929, tecknade för 20 år sedan ner sina minnen från sin tid som präst i Svenska kyrkan sedan 1953. Kyrklig dokumentation har här glädjen att med författarens medgivande delge läsarna hans tankar i Svenska kyrkan idag – en pensionerad församlingspräst ser i backspegeln. (2021)
 • Här kan du läsa Carl-Henrik Martlings dramatiska berättelse om det stora kyrkraset i Knäred som vi återpublicerar med vederbörligt tillstånd. (2020)
 • Lokalanställning och direkta val Yngve Kalin i SPT 19/2017 om hur det gick till när pastoraten blev prästernas arbetsgivare och Svenska kyrkan fick direktval (2017)
 • Professor Oloph Bexell: ”Om svenska kyrkan under 1900-talet” (2017)
 • Yngve Kalin: En kyrkoordning blir till och tas emot – personliga reflektioner i ett skeende (2010)
 • Docent Dag Sandahl: ”Det lustiga året 2008” Under ett år följde Dag Sandahl upp och kommenterade Svenska kyrkans 50-års jubileumsfirande med anledning av ämbetsreformen 1958. (2008)
 • Professor Oloph Bexell: ”Oxfordrörelsens inflytande i Sverige”(2006)
 • Fil.dr Daniel Alvunger: ”I kejsarens våld – kyrkopolitik i Sverige under 1900-talet med särskild hänsyn till åren 1930-1973 (2006)
 • Uppropet till stöd för Dag Sandahl I början av 2004 tog Kalmar kyrkliga samfällighet med bifall av Växjö domkapitel beslutet att säga upp prosten Dag Sandahl mitt under en sjukskrivning. Pastoratet tvingades att backa efter ett massivt stöd för Sandahl. Läs hela historien som sammanställts med materialet från den hemsida som skapades för det upprop som drogs igång! (2004-2005)
 • Nils Johansson: Ämbetsdebatten vid kyrkomötet 1958 – några minnen (2001)
 • Yngve Kalin: Kyrkoordning för en svunnen tid  Redan vid tillkomsten stod det klart att KO 2000 skulle få katastrofala konsekvenser och i grunden omvandla Svenska kyrkan  (1999)

Ur Kyrklig samlings informationsblad 1962-1998

 • Två föredrag om troheten
  Föredrag av Gustav Adolf Danell och Carl Strandberg vid KS riksmöte i Skara 1965 (nr 6 1965)
 • Bibelns syn och bibelsyn
  Föredrag av Bo Giertz vid KS riksmöte i Visby 1970 (nr 4-5 1970)
 • En ny stiftschef och hans åsikter. En sammanställning av tidningsurklipp med kommentarer när Ingemar Ström 1971 av regeringen utnämndes till biskop i Stockholm. På förslaget stod mångårige biskopen i Sydafrika Helge Fosseus och biskopen i Härnösand Arne Palmqvist. Regeringen funderade inte många veckor efter valet. Utnämningen av Ström betraktas av många som ett avgörande steg i omvandlingen av Svenska kyrkan. (nr 2-3 1971)
 • Vi har fått rätt – tyvärr
  Bo Giertz inför kyrkomötet 1979 om den så kallade samvetsklausulens framtid som skydd för minoritetens hemortsrätt i kyrkan. (nr 2-3 1978)
 • Hur ska det gå med Kyrkan?
  Föredrag av Bo Giertz vid riksmötet i Söderköping 1979 (nr 5-6 1979)
 • Gör såsom Abraham gjorde
  Föredrag av Bo Giertz vid riksmötet i Göteborg 1980 (nr 4 1980)
 • Kyrkomötet avskaffade sig
  En sammanfattning av debatten och tidningskommentarerna när beslut fattades 1982 att det gamla kyrkomötet skulle gå i graven och ersättas av en helt ny beslutande församling. (nr 1 1982)
 • En enda Herre
  Föredrag av Bo Giertz vid riksmötet i Göteborg 1982 (nr 4 1982)
 • Kristus är Herre
  Föredrag av Bertil Gärtner vid riksmötet i Göteborg 1982 (nr 5-6 1982)
 • Angående hanterandet av motsättningar i ämbetsfrågan
  Motion av Dag Sandahl till kyrkomötet 1987. Företräderare för minoriteten har vid upprepade tillfällen sökt samförståndslösningar. Motionen från 1987 är ett exempel på detta. (nr 2 1987)
 • Våga vara kyrka
  Föredrag av Dag Sandahl vid KS riksmöte i Kalmar 1987 (nr 4 1987)
 • Amputation eller trohet
  Anförande av Berit Simonsson vid en samling i Göteborgs domkyrka 1988 som KS inbjöd till. (nr 4 1988)
 • Om bekännelse
  Artikel av Erik Petrén (nr 3 1992)
 • Min frälsare lever – jag vet att han lever
  Artikel av Daniel Nordblom (nr 1 1994)
 • Intervju med biskop Bo Giertz inför dennes 90-årsdag för KS informationsblad 1995 (nr 2 1995)
 • Trohet mot bekännelsen
  Artiklar av Sven Oskar Berglund (nr 5-6 1995 och 1 1996)