Historiskt

  • Lokalanställning och direkta val Yngve Kalin i SPT 19/2017 om hur det gick till när pastoraten blev prästernas arbetsgivare och Svenska kyrkan fick direktval (2017)
  • Professor Oloph Bexell: ”Om svenska kyrkan under 1900-talet” (2017)
  • Yngve Kalin: En kyrkoordning blir till och tas emot – personliga reflektioner i ett skeende (2010)
  • Docent Dag Sandahl: ”Det lustiga året 2008” Under ett år följde Dag Sandahl upp och kommenterade Svenska kyrkans 50-års jubileumsfirande med anledning av ämbetsreformen 1958. (2008)
  • Professor Oloph Bexell: ”Oxfordrörelsens inflytande i Sverige”(2006)
  • Fil.dr Daniel Alvunger: ”I kejsarens våld – kyrkopolitik i Sverige under 1900-talet med särskild hänsyn till åren 1930-1973 (2006)
  • Uppropet till stöd för Dag Sandahl I början av 2004 tog Kalmar kyrkliga samfällighet med bifall av Växjö domkapitel beslutet att säga upp prosten Dag Sandahl mitt under en sjukskrivning. Pastoratet tvingades att backa efter ett massivt stöd för Sandahl. Läs hela historien som sammanställts med materialet från den hemsida som skapades för det upprop som drogs igång! (2004-2005)
  • Nils Johansson: Ämbetsdebatten vid kyrkomötet 1958 – några minnen (2001)
  • Yngve Kalin: Kyrkoordning för en svunnen tid  Redan vid tillkomsten stod det klart att KO 2000 skulle få katastrofala konsekvenser och i grunden omvandla Svenska kyrkan  (1999)
  • En ny stiftschef och hans åsikter. En sammanställning av tidningsurklipp med kommentarer när Ingemar Ström 1971 av regeringen utnämndes till biskop i Stockholm. På förslaget stod mångårige biskopen i Sydafrika Helge Fosseus och biskopen i Härnösand Arne Palmqvist. Regeringen funderade inte många veckor efter valet. Utnämningen av Ström betraktas av många som ett avgörande steg i omvandlingen av Svenska kyrkan. (Ur Kyrklig samlings informationsblad nr 2-3 1971)