Dogmatik & Etik

 • Professor Bengt Holmberg: Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn (SPT nr 6 & nr 7 2010) Del 1 Del 2
 • DEN FÖRLORADE FADERN
  • I en nyskriven artikel behandlar docent Folke T. Olofsson Rasbo hur begreppet fader och vad det står för blivit ett skällsord i diskussionen om makt och hierarkier.
   Men det har också blivit trångt för den himmelske fadern, skriver han. Under de senaste decennierna har det funnits en uttalad ambition att gå samtiden till mötes och ur det liturgiska språket rensa ut det manliga, faderliga, hierarkiska för en mer jämställd, könsneutral, inklusiv värld genom ett annorlunda språk. Så nedtonas den himmelske Fadern i liturgin, i bönerna och i psalmerna! Han konstaterar att konsekvenserna är förödande och på ett genomgripande sätt i grunden förändrat bilden av Gud och hur Han gjort sig känd för oss. Läs artikeln här. (2023-07-08)
 • DEN SISTE AV DE GREKISKA KYKOFÄDERNA – JOHANNES DAMASKENOS OCH HANS SKRIFT DE FIDE ORTHODOXA
  • Olof Andrén översatte år 2014 Johannes Damaskenos skrift ”De Fide Orthodoxa” till svenska med rubriken ”Den ortodoxa tron” (Artos & Norma). Folke T. Olofsson skrev ett förord baserat på en längre artikel, som här publiceras för första gången i sin helhet, och skildrar Johannes Damaskenos resa från tjänstemän i kalifatet till en av de viktiga kyrkofäderna. Läs artikeln här. (2023-10-17)
 • Upplevelse eller Uppenbarelse
  • Hur förhåller sig det upplevda och det uppenbarade sig till varandra och vad blir konsekvenserna om det upplevda tar över i kyrkans undervisning. Kyrklig samlings nyvalde ordförande Anders Reinholdsson gjorde en djupdykning i dessa begrepp i ett föredrag inför Kyrklig samlings senaste samarbetsråd. Föredraget återfinns nu i sin helhet under kategorin Teologiskt forum och kan läsas här. (2023-11-01)