Om kyrklig dokumentation

Det är många gånger svårt att snabbt få tillgång till aktuella dokument och vissa historiska handlingar. Kyrklig dokumentation vill fylla denna lucka genom en portal där handlingar med relevans för Svenska kyrkan och svensk kristenhet görs tillgängliga.
Kyrklig dokumentation startades 2014 och drivs av Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen.

personärenden

Svenska kyrkan utövar tillsyn av sina präster och diakoner genom biskoparna och domkapitlen.
Ett ärende väcks på domkapitlets eget initiativ eller efter en anmälan. Här ges en utförlig inblick i hur domkapitlen hanterat flera uppmärksammade personärenden från anmälan till eventuellt överklagande.

ÖVRIGT MATERIAL SAMLAT EFTER ÄMNESOMRÅDEN

Här återfinns värdefullt material inom skilda ämnesområden . Artiklar, föredrag, register. inlagor, korrespondens och rapporter som är svåråtkomliga har samlats tematiskt utan anspråk på fullständighet. Här finns också material som inte finns tillgängligt någon annanstans . Klicka på ”Kategorier” i menyn.

Digitala seminarier

Kyrklig samling har under året ordnat digitala seminarier och flera seminarier planeras. Vissa inledningar och sammanfattningar publiceras här på Kyrklig dokumentation. Förberedelsematerial kommer också att göras tillgängligt där det behövs så deltagare kan förbereda sig.

  • Kjell O. Lejons uppmärksammade artikel om Korstågens historiska sammanhang som låg till grund för hans miniföreläsning vid seminariet den 13 april 2021 kan läsas här. (2021-04-13)
  • Niklas Adells sammanfattning från seminarierna Reformismens väg – om socialdemokratin och kyrkan kan läsas här. (2021-07-12)
  • Björn Fyrlunds inledning till seminariet om Bethelbekännelsen kan läsas här. (2021-08-03)
  • Björn Fyrlunds inledning till seminariet om religionsteologi där Jakob Wiréns bok Att ge plats för den andre behandlades kan läsas här.
    (2021-08-31)
  • Dag Sandahls inledning till seminariet om MTD regionen kan läsas här. (2021-11-10)

Avskedandet av biskopen i Härnösand saknar rättslig grund

Svenska kyrkans Överklagandenämnd upphäver Härnösands stiftsstyrelses beslut att avskeda biskop Eva Nordung Byström. Det saknas rättslig grund för en stiftsstyrelse att utan föregående obehörigförklaring avsluta en biskops anställning i förtid. Det är då inte heller möjligt att fatta ett sådant delegationsbeslut som det klandrade. Genom beslutet har stiftsstyrelsen i Härnösands stift överskridit sina befogenheter. Det klandrade beslutet ska därför upphävas.
Läs Överklagandenämndens pressmeddelandet här
Läs Överklagandenämndens beslut här
Läs bilagorna A-G här

Kyrkokrisens början – för hundra år sedan

Under 1910-talet var det en intensiv debatt om kyrkan, religionsfriheten och relationen mellan kyrka och stat. Det var också då, när sambandet mellan församling och kommun med början i skolväsendet började upplösas, som en strävan från politiskt håll växte fram att kontrollera kyrkan.
Svante Ögren, kyrkohistoriker bosatt i Sigtuna, beskriver i detta föredrag den kris som Svenska kyrkan befann sig i under 1910-talet. Föredraget hölls ursprungligen i Uppsala våren 1986 och återges efter den utskrift som gjordes och som publicerades för första gången i Svensk Pastoraltidskrift i två delar i nr 25 och 26/ 2020. Läs föredraget här.

Mest lästa

Swisha gärna en slant eller ge en gåva via PlusGiro

Donationer går till Kyrklig Samlings publicistiska arbete.

Plusgiro: 55 99 05-5
Swish: 123 181 84 75

Efterfrågat på Kyrklig dokumentation

Om prästernas lokalanställning

  • Lokalanställning och direkta val Yngve Kalin i SPT 19/2017 om hur det gick till när pastoraten blev prästernas arbetsgivare och Svenska kyrkan fick direktval (tillagt här 2019-05-17)

Läs dokumenten om när Dag Sandahl fick sparken

  • Uppropet till stöd för Dag Sandahl I början av 2004 tog Kalmar kyrkliga samfällighet med bifall av Växjö domkapitel beslutet att säga upp prosten Dag Sandahl mitt under en sjukskrivning. Pastoratet tvingades att backa efter ett massivt stöd för Sandahl. Läs hela historien som sammanställts med materialet från den hemsida som skapades för det upprop som drogs igång! (2018-12-05)

Gudstjänsttrygghet

Det lustiga året 2008

Docent Dag Sandahl: ”Det lustiga året 2008” Under ett år följde Dag Sandahl upp och kommenterade Svenska kyrkans 50-års jubileumsfirande med anledning av ämbetsreformen 1958. (2008)

Jesus

Korstågen

Nya historiska dokument

Missa inte materialet ur Kyrklig samlings informationsblad 1962-1998

När tre präster 1994 anmälde sig själva med frågan om de kunde fortsätta som präster i Svenska kyrkan (2019-03-20)