Liturgik

Liturgiska bruk

Reglera inte bruket av koncelebration
”Det saknas skäl att på ena eller andra sättet utfärda regler för koncelebration” fastslår biskop Lars Eckerdal i ett yttrande till Biskopsmötet år 2000. Frågan har aktualiserats på nytt i det nya biskopsbrevet om nattvarden som nyligen publicerats och där ordningen med koncelebration problematiseras och ifrågasätts.
Läs yttrandet här (2020-02-21)

Material relaterat till nya kyrkohandboken (HBF2016)

Mässa för enhetens skull

Samtliga remisser och yttranden över det utsända förslaget (HBF2016)

  • Samtliga remisser och yttranden.  Kyrklig dokumentation har tagit del av samtliga inkomna remisser och yttranden som inkommit till kyrkokansliet, sammanlagt 8373 sidor. För att underlätta för alla att kunna bilda sig en uppfattning publiceras de inkomna remissvaren här. (2016-06-17)

Färdiga pressmeddelanden till pastoraten från kyrkans hus

En oberoende granskning av remissutfallet av ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan

Kyrklig dokumentation kan här presentera och avslöja resultatet av en oberoende granskning av remissutfallet av handboksförslaget (HBF2016) som i väsentlig grad skiljer sig från kyrkokansliets sammanställning (2017-11-19)

officiell Granskningsapport av projektprocessen för en ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan 2006-2017

Maria Löfbergs brev till Kyrkostyrelsen om brådskan i handboksarbetet

Organisten Maria Löfberg, Falkenberg skrev den 3 mars 2017 ett brev till kyrkostyrelsen med frågor om brådskan i handboksrevisionen. Brevet innehåller också ett långt citat från den förste projektledaren Anders Björnberg, som hoppade av arbetet (2017-10-02)

Överklagandenämndens beslut att professor Folke Bohlins yttrande är en offentlig handling

Musikorganisationernas två brev till Styrgruppen för handboksarbetet om avhoppet 2015

Kyrklig dokumentation har läst och kan här publicera två interna brev som representanterna för Domnkyrkoorganisternas förening, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungliga musikkaliska akademin och Kyrkomusikernas Riksförbund skrev till Styrgruppen för handboksarbetet våren 2015, där de motiverar sitt avhopp från det fortsatta arbetet. (2017-09-20)

Gudstjänsttryggheten är hotad genom införandet av ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan

Upphovsrätt och copyright

Allmänt

Symboliken i högmässan