Om kyrklig dokumentation

Det är många gånger svårt att snabbt få tillgång till aktuella dokument och vissa historiska handlingar. Kyrklig dokumentation vill fylla denna lucka genom en portal där handlingar med relevans för Svenska kyrkan och svensk kristenhet görs tillgängliga.
Kyrklig dokumentation startades 2014 och stöds av Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen.

personärenden

Svenska kyrkan utövar tillsyn av sina präster och diakoner genom biskoparna och domkapitlen.
Ett ärende väcks på domkapitlets eget initiativ eller efter en anmälan. Här ges en utförlig inblick i hur domkapitlen hanterat flera uppmärksammade personärenden från anmälan till eventuellt överklagande.

ÖVRIGT MATERIAL SAMLAT EFTER ÄMNESOMRÅDEN

Här återfinns värdefullt material inom skilda ämnesområden . Artiklar, föredrag, register. inlagor, korrespondens och rapporter som är svåråtkomliga har samlats tematiskt utan anspråk på fullständighet. Här finns också material som inte finns tillgängligt någon annanstans . Klicka på ”Kategorier” i menyn.

Domkyrkorådet i Visby uppdrar åt ordföranden att ta fram en överenskommelse med domprosten

Efter de senaste turerna om arbetsmiljön i Visby domkyrkoförsamling har kyrkorådets ordförande Inger Harlevi fått i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse med domprosten Mats Hermansson. I protokollet från sammanträdet 11 juni 2019 framgår det inte vad överenskommelsen syftar till men i media har båda parter bekräftat att Mats Hermansson kommer att sluta sin tjänst.
Det som fick bägaren att till slut rinna över var en Begäran om arbetsmiljöåtgärd som inkommit den 17 maj 2019 från huvudskyddsombuden, där företagshälsovårdens rapport Utredning om hot och våld i Visby domkyrkoförsamling citeras: ”Utifrån medarbetares berättelser ser undertecknade att det finns behov av både beteendeförändringar hos arbetsledning och medarbetare, men även organisatoriska justeringar och förtydliganden”
Inger Harlevi besvarade anmälan den 28 maj 2019 för att förklara varför ingenting hänt sedan företagshälsovårdens rapport inkommit efter enkäter och samtal med medarbetarna.

Rune Imberg bemöter domkapitlets skrivelse till Överklagandenämnden

I ett yttrande över Göteborgs domkapitels skrivelse till Svenska kyrkans överklagandenämnd vidhåller teol.doktor Rune Imberg sin talan att nämnden skall upphäva domkapitlets beslut att ”avkraga” honom. Som stöd anförs bl. a. flera liknande fall som inte resulterat i obehörighetsförklaringar. Flera  dokument i dessa ärenden har tidigare publicerats här på Kyrklig dokumentation, men upprepas även här för fullständighetens skull (2019-05-21)

Göteborgs domkapitel förklarar teol.doktor Rune Imberg obehörig

Vid sitt sammanträde den 17 jan 2019 förklarade Göteborgs domkapitel teol.doktor Rune Imberg obehörig att att utöva kyrkans vigningstjänst som präst i Svenska kyrkan. Stiftets biskop Susanne Rappman deltog inte i beslutet. Samtliga handlingar i ärendet, inklusive biskopens anteckning ”att avskriva ärendet” finns nu samlat i ett dokument. Enligt vad Kyrklig dokumentation erfar kommer Domkapitlets beslut att överklagas (2019-02-14)

Mest lästa

Swisha en slant

Donationer går till Kyrklig Samlings publicistiska arbete.

Swish: 123 181 84 75

Efterfrågat på Kyrklig dokumentation

Om prästernas lokalanställning

  • Lokalanställning och direkta val Yngve Kalin i SPT 19/2017 om hur det gick till när pastoraten blev prästernas arbetsgivare och Svenska kyrkan fick direktval (tillagt här 2019-05-17)

Läs dokumenten om när Dag Sandahl fick sparken

  • Uppropet till stöd för Dag Sandahl I början av 2004 tog Kalmar kyrkliga samfällighet med bifall av Växjö domkapitel beslutet att säga upp prosten Dag Sandahl mitt under en sjukskrivning. Pastoratet tvingades att backa efter ett massivt stöd för Sandahl. Läs hela historien som sammanställts med materialet från den hemsida som skapades för det upprop som drogs igång! (2018-12-05)

Senaste nytt om nya Kyrkohandboken

Gudstjänsttrygghet

Jesus

Korstågen

Nya historiska dokument

När tre präster 1994 anmälde sig själva med frågan om de kunde fortsätta som präster i Svenska kyrkan (2019-03-20)

* Rolf Petterssons anmälan till Göteborgs domkapitel och Domkapitlets svar (1994)

* Niklas Adells anmälan till Linköpings domkapitel och domkapitlets svar med vidare korrespondens (1994-95)

* Dag Sandahls anmälan till Växjö domkapitel och domkapitlets svar & hans fråga till regeringen och regeringens svar (1994)