Kyrklig dokumentation

 

Kyrkligdokumentation.nu


               Kyrklig dokumentation har Utgivningsbevis för databas nr 2016-002 utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv enligt 1 kap 9 § andra stycket ytrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare: Yngve Kalin

 

Om Kyrklig dokumentation

Kyrklig dokumentation är en portal där aktuella- och historiska dokument och artiklar med relevans för Svenska kyrkan och svensk kristenhet görs tillgängliga
Det är många gånger svårt att snabbt få tillgång till aktuella dokument och Kyrklig dokumentation vill göra detta lättare. Även äldre dokument kan vara svåra att finna och ett dokumentbibliotek kommer därför att byggas upp parallellt. Ansvarig för urvalet är Yngve Kalin. Kyrklig dokumentation startades den 17 sep 2014.

yngve.kalin(at)gmail.com


Nytt och mest läst på Kyrklig dokumentation


Kyrkans ämbete


Arkiv och register


Domkapitels- Stiftsstyrelse- och Ansvarsnämndsärenden


Liturgik


Historiskt


Nattvardselementen


Kyrka & samhälle


Mission


Kyrkorätt


Artikelarkiv


Föredrag


Ekumeniskt

 

Follow @kyrkodokument on Twitter

Uppdaterad 2019-02-14


testing5566