Livets början och livets slut

Kyrklig samlings ordade den 8 februari 2024 ett zoom-seminarium om brevet från Svenska kyrkans biskopar till präster och diakoner med titeln ”Livets början och livets slut – ett redskap för orientering i etiska vägval.” Docent Gert Nilsson och teol.dr Björn Fyrlund inledde samariet med att reflektera över och kommentera brevets innehåll.
Deras anföranden kan i sin helhet läsas under kategorin Kyrklig samlings digitala seminarier.
Gert Nilsson
Björn Fyrlund
(2024-02-10)