Ett husförhör år 1952

Den legendariske prosten Harald Geelmuyden (född 1888, död 1965), under många år komminister i Femsjö och kyrkoherde i Kalvsvik och Jät i Växjö stift, tilldrog sig på sin tid stor uppmärksamhet med sitt sätt att undervisa i den schartauanska själavårdstraditionen genom sina husförhör, inte bara i de olika rotena utan också vid en avslutning i kyrkan.
I en unik bandupptagning från 1952 kan man följa ett förhör i Jäts församling som nu finns att lyssna på i Ljudbiblioteket.
Trots den ibland ”darriga” ljudkvaliteten ger den en god inblick i den västsvenska fromhetstraditionen som den gestaltades i Växjö stift vid denna tid. (2023-11-22)