Kristi kyrka och vår kyrka

Begreppet kyrka används många gånger oreflekterat. Kyrklig dokumentation bad därför teol.doktor Kjell Petersson, Hässelby att översiktligt beskriva den teologiska innebörden och hur ordet kommit att användas och visar hur en snäv användning av begreppet leder tankarna fel. Han visar bl a att benämningen Svenska kyrkan är relativt nytt. Det återfinns först år 1863 i kyrkomötesförordningen och i den sk dissenterlagstiftningen, och syftar på den kyrkliga organisationen. I Kyrkolagen 1693 talas det som en självklarhet om kyrkan i Sverige som en del av den världsvida kyrkan. Den beskrivs som ”Guds kyrkio och församling här i vårt rike och fädernesland”. Läs artikeln här.
(2024-03-14)