Kristi verkliga närvaro i nattvarden

Kyrklig dokumentation har glädjen att, under kategorin Teologiskt forum, publicera en längre artikel av teol.doktor Kjell Petersson, Hässelby där han grundligt belyser Kyrkans syn på Kristi verkliga närvaro i nattvarden och hur det har förståtts och uttrycks i nattvardsfirandet. Läs artikeln här. (2024-04-09)