lars

Stockholmspräst skild från ämbetet

Domkapitlet Stockholm beslutade den 16 maj 2024 Ellen Jakobsson obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst ”för att hon har givit utryckt en annan syn på sakramentet nattvarden än den som hör till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.”Läs beslutet och motiveringen här. (2024-06-18) Ellen Jakobsson har överklagat beslutet att skilja henne från ämbetet till Svenska kyrkans … Läs mer

Kristi verkliga närvaro i nattvarden

Kyrklig dokumentation har glädjen att, under kategorin Teologiskt forum, publicera en längre artikel av teol.doktor Kjell Petersson, Hässelby där han grundligt belyser Kyrkans syn på Kristi verkliga närvaro i nattvarden och hur det har förståtts och uttrycks i nattvardsfirandet. Läs artikeln här. (2024-04-09)

Kristi kyrka och vår kyrka

Begreppet kyrka används många gånger oreflekterat. Kyrklig dokumentation bad därför teol.doktor Kjell Petersson, Hässelby att översiktligt beskriva den teologiska innebörden och hur ordet kommit att användas och visar hur en snäv användning av begreppet leder tankarna fel. Han visar bl a att benämningen Svenska kyrkan är relativt nytt. Det återfinns först år 1863 i kyrkomötesförordningen … Läs mer

Livets början och livets slut

Kyrklig samlings ordade den 8 februari 2024 ett zoom-seminarium om brevet från Svenska kyrkans biskopar till präster och diakoner med titeln ”Livets början och livets slut – ett redskap för orientering i etiska vägval.” Docent Gert Nilsson och teol.dr Björn Fyrlund inledde samariet med att reflektera över och kommentera brevets innehåll.Deras anföranden kan i sin … Läs mer

Zoom-seminarium Livets början och livets slut

Kyrklig samling inbjuder till seminarium på Zoom om det nya biskopsbrevet ”Livets början och livets slut – redskap för orientering i etiska vägval” torsdagen den 8 februari kl 18.30.Seminariet leds av teologie doktorerna Björn Fyrlund och Gert Nilsson.Anmälan senast 6 februari till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se

En ungdomsväckelse på 1970-talet

Prosten Anders Reinholdsson berättar i denna utförliga artikel om en ungdomsväckelse som drog fram i Mark och Kinds kontrakt i Göteborgs stift på 1970-talet. Fruktera av denna väckelse är fortfarande märkbara. Många ungdomar som då greps av väckelsen kan nu glädja sig att fira gudstjänst med sina barn och barnbarn i många församlingar, t.ex i … Läs mer

Ett husförhör år 1952

Den legendariske prosten Harald Geelmuyden (född 1888, död 1965), under många år komminister i Femsjö och kyrkoherde i Kalvsvik och Jät i Växjö stift, tilldrog sig på sin tid stor uppmärksamhet med sitt sätt att undervisa i den schartauanska själavårdstraditionen genom sina husförhör, inte bara i de olika rotena utan också vid en avslutning i … Läs mer

Upplevelse eller Uppenbarelse

Hur förhåller sig det upplevda och det uppenbarade sig till varandra och vad blir konsekvenserna om det upplevda tar över i kyrkans undervisning. Kyrklig samlings nyvalde ordförande Anders Reinholdsson gjorde en djupdykning i dessa begrepp i ett föredrag inför Kyrklig samlings senaste samarbetsråd. Föredraget återfinns nu i sin helhet under kategorin Teologiskt forum och kan … Läs mer

Senast tillagt och nytt på sajten

• Fem nya ljudfiler i Ljudbiblioteket med föredrag av Bengt Holmberg, Kjell Petersson, Bo Giertz, Torsten Kälvemark och Carl Strandberg.• En nyskriven publicerad artikel om kyrkofadern Johannes Damaskenos av Folke T.Olofsson i kategorin Teologiskt Forum 2023-10-27