Okategoriserade

Nya ljudfiler med Bo Giertz, Bertil Gärtner, Eva Spångberg och Sune Wiman (2024-03-23)

Zoom-seminarium Livets början och livets slut

Kyrklig samling inbjuder till seminarium på Zoom om det nya biskopsbrevet ”Livets början och livets slut – redskap för orientering i etiska vägval” torsdagen den 8 februari kl 18.30.Seminariet leds av teologie doktorerna Björn Fyrlund och Gert Nilsson.Anmälan senast 6 februari till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se

Upplevelse eller Uppenbarelse

Hur förhåller sig det upplevda och det uppenbarade sig till varandra och vad blir konsekvenserna om det upplevda tar över i kyrkans undervisning. Kyrklig samlings nyvalde ordförande Anders Reinholdsson gjorde en djupdykning i dessa begrepp i ett föredrag inför Kyrklig samlings senaste samarbetsråd. Föredraget återfinns nu i sin helhet under kategorin Teologiskt forum och kan … Läs mer

Senast tillagt och nytt på sajten

• Fem nya ljudfiler i Ljudbiblioteket med föredrag av Bengt Holmberg, Kjell Petersson, Bo Giertz, Torsten Kälvemark och Carl Strandberg.• En nyskriven publicerad artikel om kyrkofadern Johannes Damaskenos av Folke T.Olofsson i kategorin Teologiskt Forum 2023-10-27

Digitalt seminarium

Kyrklig samling inbjuder regelbundet till digitala seminarier. Nästa seminarium är: Anmälan senast 6/11 till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se för att få länk till mötet.

Lyssna på gamla ljudfiler

Kyrklig dokumentation har fått tillgång till Svante Kalins ljudbibliotek som spänner över mer än 50 år och innehåller inspelningar av föredrag av bl a Sune Wiman, Bo Giertz, Erik Petrén, G.A Danell och många andra. Biblioteket kommer efterhand att innehålla över 70 föredrag och kompletteras med andra ljudfiler. Lyssna här.

Nyskrivna artiklar.

Kyrklig dokumentation kommer efter hand att under en ny kategori, benämnd Teologiskt forum, att publicera teologiska artiklar som är skrivna särskilt för denna portal och som ej publicerats i något annat forum. Länken återfinns i menyn Kategorier ovan eller här. (2023-07-08)

Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete

År 1990 undertecknade ärkebiskop Bertil Werkström i biskopsmötets namn ”Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete” som arbetats fram under flera år. Brevet har fallit i glömska och är mycket svårt att få tag i. Som tidsdokument har det ett stort värde. Det vittnar om en grundläggande vilja att klargöra biskopens, prästens och diakonens uppdrag. Det kan … Läs mer

Att intervjua ärkebiskopen

Upsala Nya Tidning publicerade den 23 okt 2022 en stor intervju med den avgående ärkebiskopen Antje Jackelén med rubriken ”Ärkebiskopen: Inte jag som blivit kontroversiell.” Publiceringen har en lång förhistoria och ärkebiskopen var efter intervjun mycket kritisk och föreslår ändringar och tycker i ett skede att det vore bäst ”att skippa hela artikeln. UNT arbetar … Läs mer