Stockholmspräst skild från ämbetet

Domkapitlet Stockholm beslutade den 16 maj 2024 Ellen Jakobsson obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst ”för att hon har givit utryckt en annan syn på sakramentet nattvarden än den som hör till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.”
Läs beslutet och motiveringen här. (2024-06-18)

Ellen Jakobsson har överklagat beslutet att skilja henne från ämbetet till Svenska kyrkans Överklagandenämnd. Läs överklagandet här (2024-06-21)