Kyrklig samlings digitala seminarier

Digitala seminarier

Kyrklig samling har under våren ordnat digitala seminarier. Efter hand kommer inledningar och i vissa fall sammanfattningar av seminarierna att publiceras här på Kyrklig dokumentation. Niklas Adells sammanfattning från seminarierna Reformismens väg – om socialdemokratin och kyrkan kan nu läsas här. (20201-07-12)