Kyrklig samlings digitala seminarier

Livets början och livets slut

Kyrklig samlings ordade den 8 februari 2024 ett zoom-seminarium om brevet från Svenska kyrkans biskopar till präster och diakoner med titeln ”Livets början och livets slut – ett redskap för orientering i etiska vägval.” Docent Gert Nilsson och teol.dr Björn Fyrlund inledde samariet med att reflektera över och kommentera brevets innehåll.Deras anföranden kan i sin … Läs mer

Digitala seminarier

Kyrklig samling började under året 2021 att ordna digitala seminarier. Vissa inledningar och sammanfattningar publiceras här på Kyrklig dokumentation. Underlag till tidigare seminarier: Pyspunka – stordriftens konsekvenserErik Keijsers inledning till seminariet om konsekvenserna av att Svenska kyrkan organiseras i allt större enheter kan läsas här. Den underliggande rapporten ”Pyspunka” kan läsas här. (2002-02-22) MTD religionDag … Läs mer