Blogg

Framtiden i kyrkan

Ljudbiblioteket fylls på hela tiden. I den senaste uppdateringen återfinns ett sammandrag av föredragen från en storsamling i Göteborg den 8 maj 1988 med medverkan av Bo Giertz, Elisabet Högberg, Berit Simonsson, Tord Nordblom och Bengt Pleijel. Dessutom kan man lyssna på fyra föredrag hållna av Josef Imberg, Kjell Petersson, syster Marianne Nordström och Erik … Läs mer

Livets början och livets slut

Kyrklig samlings ordade den 8 februari 2024 ett zoom-seminarium om brevet från Svenska kyrkans biskopar till präster och diakoner med titeln ”Livets början och livets slut – ett redskap för orientering i etiska vägval.” Docent Gert Nilsson och teol.dr Björn Fyrlund inledde samariet med att reflektera över och kommentera brevets innehåll.Deras anföranden kan i sin … Läs mer

Zoom-seminarium Livets början och livets slut

Kyrklig samling inbjuder till seminarium på Zoom om det nya biskopsbrevet ”Livets början och livets slut – redskap för orientering i etiska vägval” torsdagen den 8 februari kl 18.30.Seminariet leds av teologie doktorerna Björn Fyrlund och Gert Nilsson.Anmälan senast 6 februari till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se

Ljudbiblioteket uppdaterat

Under länken ljudbiblioteket finns nu fem nya filer att lyssna på. Denna uppdatering innehåller föredrag av Karl Andersson, Dag Sandahl, Folke T. Olofsson, Jan Redin och Josef Imberg. (2024-01-07)

En ungdomsväckelse på 1970-talet

Prosten Anders Reinholdsson berättar i denna utförliga artikel om en ungdomsväckelse som drog fram i Mark och Kinds kontrakt i Göteborgs stift på 1970-talet. Fruktera av denna väckelse är fortfarande märkbara. Många ungdomar som då greps av väckelsen kan nu glädja sig att fira gudstjänst med sina barn och barnbarn i många församlingar, t.ex i … Läs mer

Ett husförhör år 1952

Den legendariske prosten Harald Geelmuyden (född 1888, död 1965), under många år komminister i Femsjö och kyrkoherde i Kalvsvik och Jät i Växjö stift, tilldrog sig på sin tid stor uppmärksamhet med sitt sätt att undervisa i den schartauanska själavårdstraditionen genom sina husförhör, inte bara i de olika rotena utan också vid en avslutning i … Läs mer

Upplevelse eller Uppenbarelse

Hur förhåller sig det upplevda och det uppenbarade sig till varandra och vad blir konsekvenserna om det upplevda tar över i kyrkans undervisning. Kyrklig samlings nyvalde ordförande Anders Reinholdsson gjorde en djupdykning i dessa begrepp i ett föredrag inför Kyrklig samlings senaste samarbetsråd. Föredraget återfinns nu i sin helhet under kategorin Teologiskt forum och kan … Läs mer

Senast tillagt och nytt på sajten

• Fem nya ljudfiler i Ljudbiblioteket med föredrag av Bengt Holmberg, Kjell Petersson, Bo Giertz, Torsten Kälvemark och Carl Strandberg.• En nyskriven publicerad artikel om kyrkofadern Johannes Damaskenos av Folke T.Olofsson i kategorin Teologiskt Forum 2023-10-27

Artur Engberg och Kyrkliga Förbundet 1923

När Kyrkliga Förbundet bildades 1923 gick Artur Enberg, (1888-1944) då riksdagsman för Socialdemokraterna och senare ecklesiastikminister, till våldsamt angrepp och hävdade ”att den nya kyrkliga kamp¬organisationen förtjänar endast löje och förakt.” I en artikel i tidningen Arbetet menar han att ”Skilsmässan mellan stat och kyrka bör alltså icke ske förrän skolan gjorts konfessionslös och de … Läs mer

Digitalt seminarium

Kyrklig samling inbjuder regelbundet till digitala seminarier. Nästa seminarium är: Anmälan senast 6/11 till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se för att få länk till mötet.