Överklagandenämnden upphäver Göteborgs domkapitels beslut att förklara Rune Imberg obehörig