Biskop Bengt Ådahl ”avkragad” av Göteborgs domkapitel