Domkyrkorådet i Visby uppdrar åt ordföranden att ta fram en överenskommelse med domprosten

Efter de senaste turerna om arbetsmiljön i Visby domkyrkoförsamling har kyrkorådets ordförande Inger Harlevi fått i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse med domprosten Mats Hermansson. I protokollet från sammanträdet 11 juni 2019 framgår det inte vad överenskommelsen syftar till men i media har båda parter bekräftat att Mats Hermansson kommer att sluta sin tjänst.
Det som fick bägaren att till slut rinna över var en Begäran om arbetsmiljöåtgärd som inkommit den 17 maj 2019 från huvudskyddsombuden, där företagshälsovårdens rapport Utredning om hot och våld i Visby domkyrkoförsamling citeras: ”Utifrån medarbetares berättelser ser undertecknade att det finns behov av både beteendeförändringar hos arbetsledning och medarbetare, men även organisatoriska justeringar och förtydliganden”
Inger Harlevi besvarade anmälan den 28 maj 2019 för att förklara varför ingenting hänt sedan företagshälsovårdens rapport inkommit efter enkäter och samtal med medarbetarna.