Präst avkragad av Luleå domkapitel – överklagan inlämnad