Präst avkragad av Luleå domkapitel – konfirmandlektion underkänns

Prästen fälls för att under en konfirmandlektion sommaren 2019 rörande kärlek och relationer ha uttalat att utlevd homosexualitet inte är rätt och att under samma tillfälle ha förnekat evolutionsteorin.
Domkapitlets beslut meddelades 2019-12-19. Läs hela beslutet här.
OBS Av publicistiska skäl har prästens och andra ledares namn maskerats.