Augsburgska bekännelsens rättsregel måste alltid upprätthållas

I ett yttrande avgivit den 18 november 2019 till Överklagandenämnden med anledning av Göteborgs domkapitels beslut att förklara Bengt Ådahl obehörig att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst genom att han låtit sig vigas till biskop i Missionsprovinsen anför advokat Andreas Stenkar Karlgren att ”den avgörande rättsregeln i Augsburgska bekännelsens 7 kap alltid (måste) upprätthållas.” Detta har inte fått och får inte genomslag i Svenska kyrkans rättstillämpning. Han gör bl.a. jämförelsen med de präster (och tidigare biskopar) som deltar och deltagit i den hemliga Frimurarordens verksamhet som medlemmar men även som styresmän som utövar episkopé d.v.s en funktion som liknar en biskop. Detta har accepterats och accepteras av Svenska kyrkan. Läs hela yttrandet här (2019-11-21)