Kyrkokrisens början – för hundra år sedan

Under 1910-talet var det en intensiv debatt om kyrkan, religionsfriheten och relationen mellan kyrka och stat. Det var också då, när sambandet mellan församling och kommun med början i skolväsendet började upplösas, som en strävan från politiskt håll växte fram att kontrollera kyrkan.
Svante Ögren, kyrkohistoriker bosatt i Sigtuna, beskriver i detta föredrag den kris som Svenska kyrkan befann sig i under 1910-talet. Föredraget hölls ursprungligen i Uppsala våren 1986 och återges efter den utskrift som gjordes och som publicerades för första gången i Svensk Pastoraltidskrift i två delar i nr 25 och 26/ 2020. Läs föredraget här.