Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete

År 1990 undertecknade ärkebiskop Bertil Werkström i biskopsmötets namn ”Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete” som arbetats fram under flera år. Brevet har fallit i glömska och är mycket svårt att få tag i. Som tidsdokument har det ett stort värde. Det vittnar om en grundläggande vilja att klargöra biskopens, prästens och diakonens uppdrag. Det kan också ses i strävan att hålla samman kyrkan och inte låta ämbetsfrågan bli en skiljelinje och ge plats för både en sakramental och funktionalistisk ämbetsyn. Brevet kan i sin helhet läsas här.

Detta kom till uttryck också genom den officiella arbetsgrupp som Centralstyrelsen tillsatte med representanter från Biskopsmötet, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse och Svenska kyrkans fria synod och som resulterade i dokumentet ”Kyrka, ämbete, enhet,” som publicerades 1993.
(2023-02-15)