Advokaten önskar muntlig förhandling i ärendet med avkragade Luleåprästen