Tjugoårseffekt ställer frågor på sin spets

”Det tar upp till tjugo år innan effekterna av ett beslut får fullt genomslag”. Kyrkans tidnings ledare 6 oktober 2021 citerar Yngve Kalin angående kyrkovalet och prästernas lokalanställning och hänvisar till hans dagsbokanteckningar som kan läsas här:
Lokalanställning och direkta val i SPT 19/2017
En kyrkoordning blir till och tas emot – personliga reflektioner i ett skeende (2010)