Från biskopskyrka till politikerkyrka

Prosten Anders Brogren i Falkenberg beskriver i en längre artikel för finska läsare hur Svenska kyrkan succesivt förvandlats från en biskopskyrka till en politikerkyrka. Läs artikeln här.
Artikeln skrevs hösten 2020 för Finlands Teologiska Institut (Suomen teologinen instituutti) och finns översatt till finska.