Liturgik


Äldre innehåll

Förslaget och beslutsprocessen fram till en ny kyrkohandbok
Färdigt pressmeddelande till pastoraten

Upphovsrätt och copyright

Mässa för enhetens skull

Gudstjänsttryggheten är hotad genom införandet av ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan

Kyrkokansliets sammanställning av remisssutfallet av Svenska kyrkans förslag till ny kyrkohandbok (HBF2016)

  • Samtliga remisser och yttranden.  Kyrklig dokumentation har tagit del av samtliga inkomna remisser och yttranden som inkommit till kyrkokansliet, sammanlagt 8373 sidor. För att underlätta för alla att kunna bilda sig en uppfattning publiceras de inkomna remissvaren här. (2016-06-17)

En oberoende granskning av remissutfallet av ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan

Kyrklig dokumentation kan här presentera och avslöja resultatet av en oberoende granskning av remissutfallet av handboksförslaget (HBF2016)som i väsentlig grad skiljer sig från kyrkokansliets sammanställning (2017-11-19)

Granskningsapporten av projektprocessen för en ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan 2006-2017

(Offentliggjord 2017-11-16)

Maria Löfbergs brev till Kyrkostyrelsen om brådskan i handboksarbetet

Organisten Maria Löfberg, Falkenberg skrev den 3 mars 2017 ett brev till kyrkostyrelsen med frågor om brådskan i handboksrevisionen. Brevet innehåller också ett långt citat från den förste projektledaren Anders Björnberg, som hoppade av arbetet (2017-10-02)

Överklagandenämndens beslut att professor Folke Bohlins yttrande är en offentlig handling

Musikorganisationernas två brev till Styrgruppen för handboksarbetet om avhoppet 2015

Kyrklig dokumentation har läst och kan här publicera två interna brev som representanterna för Domnkyrkoorganisternas förening, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungliga musikkaliska akademin och Kyrkomusikernas Riksförbund skrev till Styrgruppen för handboksarbetet våren 2015, där de motiverar sitt avhopp från det fortsatta arbetet. (2017-09-20)

Symboliken i högmässan