Cecilia & Urban Göransson till Svenska kyrkan om upphovsrätten