Kyrkohandboksförslaget(HBF 2016)

(Kyrklig dokumentation publicerar här inkomna remissvar, spontanremisser och yttranden som inkommit till Kyrkokansliet med anledning av Svenska kyrkans handboksförslag (HBF 2016.