Domkapitels- Stiftsstyrelse- och Ansvarsnämndsärenden

Göteborgs domkapitel förklarar teol.doktor Rune Imberg obehörig

Vid sitt sammanträde den 17 jan 2019 förklarade Göteborgs domkapitel teol.doktor Rune Imberg obehörig att att utöva kyrkans vigningstjänst som präst i Svenska kyrkan. Stiftets biskop Susanne Rappman deltog inte i beslutet. Samtliga handlingar i ärendet, inklusive biskopens anteckning ”att avskriva ärendet” finns nu samlat i ett dokument. Enligt vad Kyrklig dokumentation erfar kommer Domkapitlets beslut att överklagas (2019-02-14)


Äldre innehåll

Domprost Mats Hermansson tilldelas en skriftlig erinran av Visby domkapitel

  • Läs domkapitlets beslut, där det bl.a. slås fast att han brustit i lojalitet för biskopen och dennes ämbete   (2017-12-20)

Domprost Mats Hermanssons anmälan av komminister Patrik Pettersson för hans uttalanden om förhållandena i Visby domkyrkoförsamling

Ett urval av handlingar och beslut i Visby domkapitel rörande domprost Mats Hermansson

Ärendet Visby domkyrkoförsamling

Ärendet Visby domkyrkoförsamling

Ärendet Torbjörn Lindahl

Ärendet Dag Sandahl

Ärendet Olle Fogelqvist

Ärendet Peter Artman

Ärendet Guds hus i Fisksätra

Göteborgs domkapitel om prästanställningar

Anmälan till Ansvarsnämnden för biskopar med anledning av Erik Johanssons behörighetsförklaring

Diakon Britta Svensson och komminister Lars Gårdfeldt hemställer att Ansvarsnämnden på nytt prövar behörighetsförklaringen av Erik Johansson med anledning av hans uttalanden vid biskopshearingen i Göteborg  (2017-10-17)

Lunds domkapitels beslut att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst

 Domkapitlet fastslår att prästen tydligt frångått Svenska kyrkans tro- och lära och därmed brutit sina vigningslöften   (2018-01-18)